1
Vi ved, at det er vigtigt

Den ledelsesmæssige tilgang til bæredygtighed

Risgaard Management hjælper med at placere indsatsen indenfor bæredygtighedsdagsordnen. På linje med andre grundlæggende processer og systemer, f.eks. kvalitetsledelse og regnskaber, skal ledelsen sikre, at der arbejdes effektivt og at den samlede indsats bidrager positivt til virksomhedens lønsomhed og attraktivitet. 

  • Er I som virksomhed i den indledende fase? 
  • Måske blot nået til at være nysgerrige? 
  • Ulmer der en bekymring for kundekrav om rapporter og handlingsplaner?

De vigtigste områder er ikke ens for alle virksomheder, men skal udvælges ud fra netop jeres nuværende situation. 

Jeg bidrager med at skabe et overblik. Med et godt overblik bliver det lettere at sætte ind på de vigtigste områder. Lad os tage en snak om hvordan I kommer videre.

1