Bestyrelsesarbejde

Jeg bidrager med engagement og nærvær i jeres bestyrelse. Min MISSION er at hjælpe jer og virksomheden til succes og værdiskabelse.

Jeg tilbyder derfor at være en del af jeres aktive bestyrelse, fordi min overbevisning er, at succes og værdiskabelse skal forankres i bestyrelsen.

En bestyrelse er bestemt ikke en fast defineret størrelse. Bestyrelsen skal tage udgangspunkt i jeres behov og til hver tid understøtte strategien.

Det betyder også, at bestyrelsen selv er en behovsdrevet del af organisationen. Fokusområder skifter over tid, medlemmerne udskiftes over tid eller ad hoc medlemmer inviteres. Præcis som træneren sætter sit hold til kommende sæson / kamp.

Min baggrund og personlighed gør mig kompetent til at deltage aktivt i bestyrelsen ved blandt andet følgende kendetegn:

  • SMV’er i fremstillingsindustrien
  • Vækstplaner kræver forandringer og ekstra fokus fra ledelsen
  • Et salg / ejerskifte nærmer sig, salgsmodning er et nyt behov
  • Bæredygtighed, digitalisering skal i fokus, behov for at tilføre kompetencer
  • Nye behov gør det relevant at få professionelle erhvervsfolk i bestyrelsen
  • Ejerkredsen ønsker et bestyrelsesmedlem, der kan indgå i aktiviteter igangsat af bestyrelsen

Der er et forhold, der overstyrer et godt match af jeres virksomheds behov og fagkompetencerne for bestyrelsesmedlemmerne.

Det er kemien mellem jer og mig som bestyrelsesmedlem. En god kemi er ganske enkelt altafgørende for en velfungerende bestyrelse.

Det giver god mening, at mødes til en gensidig forventningsafstemning.
Skal vi mødes?

Advisory board

I jeres advisory board bidrager jeg med års erfaring i at drive vækst og få styr på processer, så I som iværksættere kan fokusere på det, I brænder for.

Min MISSION er at hjælpe jer og virksomheden til succes og værdiskabelse.

Der er for mig noget unikt og fantastisk ved iværksætter miljøet.

I mange situationer kan mine års erfaring som leder i fremstillingsindustrien være til stor glæde. Ofte handler det om at se sammenhænge, fastlægge processer og fjerne risici.

På den anden side oplever jeg, at videndeling er til gavn for os alle. Mine års erfaring udfordres af nye måder at gøre tingene på, her er det jer, der er eksperterne.

I et godt advisory board får I uvildige og uforpligtende synspunkter på jeres livsværk og måden, I driver forretningen på. I kan nyde at, I selv træffer beslutninger, nu bare på et mere velfunderet grundlag.

Jeg har været medlem af KEYSTONES og kan anbefale at læse om advisory board her på deres hjemmeside.

Jeg har haft forskellige roller i iværksættermiljøet som jeg bringer med ud over min professionelle erhvervserfaring.

Det er blandt andet:

  • Medlem af ConnectDenmark og deltagelse i mange sparringsforløb
  • Bestyrelsesmedlem i iværksættervirksomheden Sculpto ApS
  • Rådgiver for iværksættervirksomhed indenfor IoT

Giv et ring og lad os tale om hvordan jeg kan hjælpe jer.