Strategi

Strategi er vigtig i rigtig mange sammenhænge. Strategi har mange facetter. Digitaliseringsstrategi, finansieringsstrategi, markedsstrategi er et par eksempler. Strategiplanen er ikke en bog i reolen, men godt internt ledelseshåndværk ud fra virksomheds forudsætninger.

Strategiarbejdet tager fat i, hvor vi gerne vil nå hen nogle år ud i fremtiden. Ligegyldigt hvilke strategimodeller vi vælger, skal vi ende med klare mål og aktiviteter. Indholdet i strategimodellen skaber værdien.

  • Er det tid til at forny strategiarbejdet?
  • Er digitalisering et nyt og uopdyrket område i strategiplanen?
  • Vil øget fokus på strategiarbejdet højne virksomhedens værdi?

Hvis jeres svar er "Ja", så giver det god mening, at vi mødes om dette emne. Jeg bidrager med at få tingene gjort, der hvor I mener det giver mening.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling synes jeg, bedst beskrives som vores evne til løbende at optimere og udvikle virksomhedens forretningsgrundlag.

  • Dels eksternt (kunder, samarbejdspartnere)
  • dels internt (medarbejdere, arbejdsprocesser)

Forretningsudvikling er en dynamisk ”størrelse”, hvor vi altid skal stille os selv spørgsmålet: ”hvordan kan vi gøre det endnu bedre?”

Jeg er sikker på, at virksomhedens erfarne organisation i mødet med input og udfordringer udefra kan skabe markante forbedringer og dermed lønsom forretningsudvikling.

  • Kan I se en fordel i at få flere input udefra?
  • Vil det styrke jeres strategi og forretningsudvikling at blive udfordret?
  • Er der vigtige områder, som ikke er jeres spidskompetence, og hvor I ofte ikke kommer i mål?

Hvis jeres svar er "Ja", så giver det god mening, at vi mødes om dette emne. Jeg hjælper taktisk og udfører operationelt projektarbejde.