SMVværktøjet - Vejen til udnyttelsen af potentialet i din virksomhed

Jeg vil indlede med en god leveregel:

”Mål kan ikke undværes, resultater skabes ved aktiviteter, aktiviteter gennemføres ved motivation og involvering”

En god aktivitetsplan udspringer af en aktuel kortlægning af hele virksomheden. I andre tilfælde kan man udvælge områder f.eks. salg og marketing. Det vigtigste er, at vi ved hvor vi står i dag.
Det er her SMVværktøjet har sin styrke. Ikke mindst fordi kortlægningen bygger på ledelsens egne vurderinger. Vurderingerne udfordres via dialog mellem kollegaerne samt en stillingtagen til i hvilket omfang vurderingen kan dokumenteres. F.eks. om der findes opdaterede planer for markedssegmentering.
SMVværktøjet har også den styrke, at det kan anvendes i flere forskellige situationer. Læs mere herom nedenfor.
En tredje styrke jeg vil nævne er, at I kan vælge at indgå et samarbejde med Risgaard Management. Jeg er autoriseret rådgiver og hjælper med gennemførelsen og endnu vigtigere bistår ledelsen med at lave og gennemføre handlingsplanerne. Omfanget af hjælpen fra Risgaard Management aftales efter behov.

Lidt fakta om IDDAS-organisationen

IDDAS står bag udviklingen af SMVværktøjet:

  • IDDAS ejer alle rettigheder til SMV Modenheds Standarden og SMVværktøjet
  • IDDAS er en non-profit organisation, der alene har til formål at hjælpe SMVer
  • IDDAS har en professionel bestyrelse, ansat direktør og erfarne rådgivere
  • IDDAS har udviklet standarden ”SMV MODENHED STANDARD” baseret på ISO 17029 
  • SMVværktøjet er navnet på onlinespørgeskemaet, hvor metodik og udsagn fra standarden er grundlaget
  • IDDAS ejer alle rettigheder til SMV Modenheds Standarden og SMVværktøjet
  • IDDAS er en non-profit organisation, der alene har til formål at hjælpe SMVer
  • IDDAS har en professionel bestyrelse, ansat direktør og erfarne rådgivere
  • IDDAS har udviklet standarden ”SMV MODENHED STANDARD” baseret på ISO 17029 
  • SMVværktøjet er navnet på onlinespørgeskemaet, hvor metodik og udsagn fra standarden er grundlaget

”Vi ved, hvad investorer og banker ser på, når de vurderer en virksomhed. De områder af virksomheden bør SMVerne selv se på og optimere, for at sikre den højst mulige værdiansættelse af deres virksomhed. Derfor har vi udviklet SMVværktøjet” siger Klaus Jacobsen, direktør for IDDAS.